Как да постигнете по-лесно целите си?

21.01.2022 sunny Comments Off

Независимо каква промяна искате да внесете в живота си, шансът да я осъществите е много по-голям, ако сте запознати с Вашия уникален потенциал.

Само когато сме съзнателни за това какви са ниските и високите проявления на дарбите ни можем да развиваме истинския си потенциал.

В търсене на своите заложби съм изпробвала различни методи, разкриващи информация от датата на раждане като Астрология, Нумерология, Хюман дизайн, Ген ключове и др. Но, преди 2 години попаднах на един нумерологичен метод, който ме впечатли с прецизната си точност и яснота.

Получих много полезни и конкретни насоки по какъв начин да продължа да разгръщам максимално потенциалите, които имам, за да реализирам успешно своето призвание. След като започнах  да работя с енергиите заложени в моята нумерологична карта започнаха да се случват много положителни промени в моя живот.

Какво представлява нумерологичният анализ?

Това е ефективен и точен метод за анализ на програмата на нашия живот. Изчислява се от вашата дата на раждане и показва какви са вашите енергийни програми и потенциали, благодарение, на които можете да постигнете успех във всяка сфера на вашия живот.

Каквa информация може да ни даде?

Индивидуална същност – нашите уникални заложби и качества, които трябва да проявим в нашия живот, за да живеем пълноценно. Много често хората се чувстват като изгубени, откъснати от себе си, незнаещи какво искат. Припомняйки си нашата автентичност, ние започваме да действаме по един нов начин и предизвикваме случването на поредица от благоприятни за нас синхроничности в живота си, които ни водят към успешното реализиране на нашето предназначение в живота.

Професионално развитие и финанси – кои са най-благоприятните сфери за реализиране на уникалните ни заложби, къде и как можем да ги реализираме, какви са ниските проявления на дарбите ни и защо се самосаботираме.

Отношения – какви са нашите дълбоки потребности в изграждането на хармонични отношения с хората около нас, какви са уроците към които е добре да сме съзнателни,     дава информация за непрекъснатия енергиен обмен, в който се намираме с всичко и всички хора около нас.

Духовно израстване – това са енергийните ни канали свързани с подкрепа от Висшите сили, енергии даващи ни сила и лекота да реализираме потенциала и дарбите си на Земята.

Ако искате да се запознаете с вашите индивидуални дарби можете да намерите допълнителна информация за изготвяне на нумерлогичен анализ.

София - Банско sunny@soulstation.bg +359 892 90 90 02